Share

Nội thất Suite Room khách sạn Quảng Ninh

Nội thất Suite Room khách sạn Quảng Ninh

Thông tin dự án:

  • Dự án: Khách sạn Quảng Ninh
  • Loại hình: Khách sạn
  • Vị trí: Quảng Ninh
  • Diện tích : 80m2
  • Phong cách: Hiện đại Luxury
  • Thực hiện: VY CONCEPT