Share

Thiết kế văn phòng công ty xây lắp hệ thống cơ điện lạnh

Thiết kế văn phòng công ty xây lắp hệ thống cơ điện lạnh

Cuộc sống ngày càng hiện đại, đi kèm với nó là sự thay đổi trong tư tưởng. Một trong những sự thay đổi đó là các doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào thiết kế nội thất văn phòng. Điều này là dễ hiểu bởi, không gian làm việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên nhân viên. Nếu muốn tăng chất lượng công việc thì cốt lõi là nằm ở nhân viên. Và văn phòng làm việc nằm một trong số những điều cốt lõi ấy.

Thông tin dự án:

  • Dự án: Thiết kế văn phòng
  • Vị trí: Hà Nội
  • Loại hình: Văn phòng
  • Thực hiện: VY CONCEPT